Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Zwaluwen

In de lente komen ze eraan, de zwaluwen. Ze keren dan uit Afrika terug naar hun vertrouwde nesten bij ons. Maar door afbraak van oude gebouwen, hermetisch sluiten van stallen en nestvernieling verliezen deze sierlijke vogels hun broedplaatsen. Bovendien vinden ze steeds minder voedsel, en ook modder om een nieuw nest te bouwen is schaars.

Hoe kunnen we samen zwaluwen terug een kans geven?

Kunstnesten

Omdat zwaluwen zo plaatstrouw zijn, heeft dat vooral zin op plaatsen waar (vlakbij) recent nog zwaluwen gebroed hebben. Ideaal is als ze in hun eigen zelfgebouwde nesten kunnen broeden (die mag je dus zeker niet weghalen, dat is ook bij wet verboden). Maar om hen te houden of meer zwaluwkoppeltjes te lokken, kunnen neststeunen, kunstnesten, modderplekjes en een natuurlijke omgeving zeker helpen. Ben jij dus de gelukkige gastheer van een zwaluwenkoppeltje? Of broeden er in een straal van 200 meter van jou zwaluwen? Neem dan een kijkje in onze  Zwaluwfolder en kom te weten wat je zelf kan doen om de zwaluwen in jouw omgeving te helpen. Wil je graag de zwaluwen helpen met jouw buurt, dorp of school neem dan contact op met ons en wij bekijken samen met jou hoe we de zwaluwen kunnen helpen!

Zwaluwensubsidies

Wij geven een gemeentelijke subsidie voor de instandhouding van natuurlijke bewoonde zwaluwnesten.  De subsidie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten.

Broedt er een boerenzwaluw in uw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder uw dakgoot? Dan wordt uw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden:
De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen, liggen op het grondgebied van de gemeente waar u uw aanvraag voor subsidie indient.U leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na nl.:
  • u houdt deze kolonie(s) instand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
  • u beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
  • u gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
  • u behoudt de nesten ook na de broedperiode.
Hoe aanvragen?
Dien de aanvraag jaarlijks in vóór 30 juni.

In de periode tussen 1 juli en 31 augustus zal er ter plaatse een controle uitgevoerd worden door een toezichthoudend ambtenaar van het gemeentebestuur. Bij een positieve controle zal de gemeente overgaan tot het uitbetalen van de premie.

Deel deze pagina