Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket. U vindt hier ook  instructiefilmpjes en een heleboel informatie.

Voor wie

Vooraleer u een aanvraag indient, gaat u best eerst na of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Bij sommige dossiers dient u een project-mer screeningsnota te voegen. De leidraad hiervoor vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/project-mer.

Neem contact op met de dienst omgeving en licht uw plannen, activiteiten toe. Zo weet u meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding volstaat, vrijstelling mogelijk is, …

De diensten ruimtelijke ordening en milieu werken enkel op afspraak.

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente. Meer info over bronbemalingen vindt u alvast hier.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Hoe aanvragen

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Vlaamse en provinciale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend. Ook lokale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Opgelet: kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Kostprijs

Er wordt een dossierkost voor de behandeling van de aanvraag aangerekend (zie bijlage onderaan de pagina voor de tarieven).

Er wordt een belasting geheven voor het totale volume van gebouwen, met een vrijstelling tot 550m³ (zie bijlage onderaan de pagina voor de tarieven).

Indien voor de aanvraag een advies vereist is van Brandweerzone Rivierenland of van Inter, Toegankelijk Vlaanderen, dan worden er ook kosten aangerekend.

Het retributiereglement van Brandweerzone Rivierenland kan je raadplegen op hun website.

Voor Inter, Toegankelijk Vlaanderen zijn de kosten dit jaar voor het aftoetsen van een omgevingsvergunningsaanvraag aan de toegankelijkheidsverordening:

77,50 euro excl. BTW wanneer de verordening niet van toepassing blijkt te zijn

120 euro excl. BTW voor een klein dossier

195 euro excl. BTW voor een middelgroot dossier

315 euro excl. BTW voor een groot dossier.

Bijkomende prestaties worden verrekend aan 77,50 euro/uur excl. BTW

Afhandeling

De gewone procedure, bevat steeds een openbaar onderzoek:

 • maximaal 30 dagen tot volledig-en ontvankelijkheidsbewijs
 • maximaal 105 dagen tot beslissing
 • binnen 10 dagen bekendmaking beslissing
 • beroepsperiode van 30 dagen

De vereenvoudigde procedure, bevat geen openbaar onderzoek:

 • maximaal 30 dagen tot volledig-en ontvankelijkheidsbewijs
 • maximaal 60 dagen tot beslissing
 • binnen 10 dagen bekendmaking beslissing
 • beroepsperiode van 30 dagen

Melding voor stedenbouwkundige handelingen:

 • maximaal 30 dagen tot betekening en bekendmaking aktename
 • onmiddellijk uit te voeren, maar toch beroepstermijn 30 dagen

Melding voor ingedeelde inrichting of activiteiten (exploitatie):

 • maximaal 20 dagen tot betekening en bekendmaking aktename
 • onmiddellijk uit te voeren, maar toch beroepstermijn 30 dagen

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

Deel deze pagina