Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Kansspelvergunning

De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen beperkt de plaatsen waar u kansspelen mag uitbaten tot:

  • drankgelegenheden: klasse III
  • speelautomaathallen (lunaparken): klasse II

Om een kansspel of kansspelinrichting te mogen uitbaten moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.

Voorwaarden

In cafés zijn enkel de elektrische biljarten 'bingo' of 'one-ball' toegelaten. Hun aantal is beperkt tot 2. Bij de aanvraag van de vereiste vergunning klasse III moet een advies van de burgemeester worden gevoegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten voor de uitvoering van een drankgelegenheid is voldaan (zie drankvergunning).

In Speelautomaathallen zijn enkel de automatische black-jackspelen, paardenweddenschappen, dobbelspelen, pokerspelen en roulettespelen toegelaten. Het totaal aantal spelen is beperkt tot 30. Manuele spelen zijn verboden.
Een speelautomatenhal mag enkel worden uitgebaat met een convenant tussen de gemeente en de uitbater. Hierin kan de gemeente bijkomende voorwaarden opleggen. Dit convenant, door beide partijen ondertekend, moet u bij de aanvraag van de vereiste vergunning klasse II voegen.

Hoe aanvragen

De uiteindelijke aanvraag doet u bij de Kansspelcommissie. Eerst dient u een advies te vragen aan de burgemeester. Vul het aanvraagformulier in dat u vindt via onderstaande link.

Aanvraagformulier C

Indien u reeds een drankvergunning aanvroeg (met uittreksel uit het strafregister van max. drie maanden oud), dan kan u hetzelfde attest gebruiken voor de adviesaanvraag bij de Kansspelcommissie. Is het attest ouder dan drie maanden, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen via onderstaande link.

De kansspelvergunning is niet overdraagbaar aan een andere uitbater.

Uittreksel uit strafregister