Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

De schattingscommissie

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die buitengewone schade hebben aan  hun teelten. De schade is veroorzaakt door natuurlijke weersomstandigheden, zoals hevige regenval, hagel of bijvoorbeeld langdurige droogte. 

Een commissie landbouwschade komt bij de land- of tuinbouwer langs om een schatting op te maken van de geleden schade. De land- of tuinbouwer ontvangt een officieel document waarmee hij of zij de schade kan aantonen aan eender welke instantie. De landbouwcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, de belastingdienst, en een aantal experten naargelang de teelt.

Sinds 1 januari 2021 is er geen formele rol meer weggelegd voor de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten in het kader van het onderzoek tot erkenning van schadelijke natuurverschijnselen als ramp. De processen-verbaal van deze commissie moeten in het kader van de erkenning tot ramp dan ook niet langer overgemaakt worden aan het Vlaams Rampenfonds. Tegemoetkoming in schade door (landbouw)rampen

De processen verbaal van de gemeentelijke commissie tot schade aan teelten vormen  slechts één van de elementen die de opgelopen schade van getroffenen van een erkende ramp kunnen staven.

Heeft u een vraag voor de schattingscommissie? Neem dan contact op met het gemeentebestuur.

Uitzonderingen

De processen verbaal van de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten kunnen voor getroffenen nog wel van belang zijn, voornamelijk omwille van fiscale aspecten die los staan van het Vlaams Rampenfonds:

  • de aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing;
  • de weerslag van de schade op de onroerende voorheffing;
  • de invloed van de schade op de vaststelling van de belastbare inkomsten.

Deel deze pagina