Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (taxidiensten, luchthavenvervoer)

Als u vervoer wilt organiseren voor maximaal 9 inzittenden, inclusief de bestuurder, dan heet u een vergunning bezoldigd personenvervoer nodig.

Voorwaarden

Vergunning

Wanneer u deze vergunning aanvraagt, zal u enkele documenten moeten voorleggen. Hou daarom zeker volgende documenten bij de hand: 

 • Uw gegevens als exploitant/zaakvoerder met volgende 5 bijlagen:
  • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • kopie laatst behaald diploma Nederlandstalig onderwijs
  • uittreksel strafregister model 596.1-27 (klik hier om aan te vragen)
  • schuldenattest FOD Financiën (ook als u net gestart bent)
  • schuldenattest RSZ (ook als u net gestart bent en geen personeel hebt)
 • De gegevens van uw voertuig(en) en uw apparatuur of software, met volgende 7 bijlagen:
  • kopie van verzekeringspolis
  • kopie van groene of witte verzekeringskaart
  • inschrijvingsbewijs: altijd T-X-plaat (T-L mag voor voertuigen die uitsluitend ceremonievervoer doen)
  • bewijs technische keuring als voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer
  • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
  • bewijs terbeschikkingstelling (voldane aankoopfactuur, afbetalingscontract of leasingcontract)
  • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019

Ecoscore

Let bij de aankoop van een voertuig zeker op de ecoscore

Je kan de ecoscore van het voertuig ook zelf nagaan op basis van het chassisnummer. U kan de ecoscore ook berekenen aan de hand van het type van uw voertuig Ecoscore berekenen 

Wenst u alsnog meer informatie? Dan kan u onze dienst Economie hiervoor contacteren via lokale.economie@sintkatelijnewaver.be 

Rittendatabank Chiron

Vergeet ook zeker niet de koppeling van uw voertuig met Chiron (of via een app of via uw taximeter). Deze koppeling is verplicht voor de vergunning wordt afgeleverd. Meer informatie.

Hoe aanvragen

De aanvraag doe je rechtstreeks in de databank van het departement Mobiliteit.

Vraag deze vergunning aan

Afhandeling

Eens je je vergunning hebt aangevraagd en deze ontvankelijk is verklaard, zal deze verder verwerkt worden door Dienst Economie van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Het college van Burgemeester en Schepenen zal tijdens deze procedure uw zedelijke waarborgen, uw beroepsbekwaamheid en uw solvabiliteit nagaan. 

45 dagen nadat wij uw aanvraag correct hebben ontvangen en ontvankelijk hebben verklaard, zal je van ons bericht krijgen omtrent de beslissing van je aanvraag. 

Deel deze pagina