Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

In België is het erg belangrijk dat je ingeschreven bent in de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Als je inschrijving in orde is, kan je van alle sociale voorzieningen genieten en je burgerrechten uitoefenen.

Als blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege af te voeren uit de registers. Dit betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst bevolking in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Om te vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, kan je een eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst bevolking melden.

Gevolgen schrapping

Het gevolg van een ambtshalve schrapping is dat je administratief gezien niet meer bestaat in België. Je identiteitskaart (eID) is niet meer geldig, je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB,... Kortom, je verliest bepaalde sociale en burgerrechten.

Hoe een ambtshalve schrapping vermijden?

Om een ambtshalve schrapping te vermijden, moet je een eventuele tijdelijke afwezigheid of adreswijziging melden bij de dienst Burgerzaken.

Deel deze pagina